En fakturaskabelon er

Det handler om din personlige stil

Når du har udført et godt stykke arbejde for en kunde, så afsluttes det typisk med en faktura. Det er med andre ord det sidste indtryk du efterlader hos kunden. Fakturaen understreger sætter prikken over i’et på indtrykket af, at du har en professionel virksomhed, der har styr på det, som du laver. Derfor er det vigtigt at fakturaen er professionel og repræsentativ for dig og din virksomhed.

Derfor er det vigtigt, at din professionalisme kommer til udtryk i din faktura, og at den repræsenterer dig og din virksomhed på bedst mulig vis.

Vi stiller her en række fakturaskabelon helt gratis til rådighed for dig. Du skal bare indsætte dit eget logo, dit firmanavn, adresse, telefonnummer og andre relevante oplysninger, og du er nu klar til at fakturere.

Regler for en faktura

Fakturaer og afregningsbilag samt kreditnotaer skal udstedes i mindst to eksemplarer. Det ene eksemplar er til din kunde, og det andet eksemplar er til din kunde. En almindelig faktura skal have følgende indhold:

  • Udstedelsesdato (fakturadato)
  • Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer). Du kan med fordel bruge et regnskabsprogram til dette
  • Sælgerens CVR-nummer. (eller SE-nummer.)
  • Sælgerens navn og adresse
  • Købers navn og adresse
  • Mængden og arten af de leverede varer/omfanget og arten af de leverede ydelser
  • Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato
  • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
  • Gældende momssats
  • Det momsbeløb der skal betales.

En udenlandsk virksomhed, som er registreret ved en herboende repræsentant, skal i fakturaen endvidere anføre navn, adresse og repræsentantens SE-/CVR-nummer.

Det kan dog også være praktisk at anføre andre oplysninger om fx telefonnummer, e-mail, bank- og/eller girokonto, betalingsbetingelser mv., men det er ikke et krav, at disse oplysninger står på fakturaen.

Download en faktura skabelon

Her kan du downloade en flot fakturaskabelon helt gratis. Der er lidt for enhver smag - fra helt simple designs til de mere branchespecifikke af slagsen. Tryk på knappen lidt længere nede for at se endnu flere fakturaskabeloner.

Branchespecifikke fakturaskabeloner

Fakturaskabeloner til Dinero regnskabsprogram